Obuke za zaposlene u Gradskoj upravi

Agencija sprovodi programe edukacije zaposlenih u cilju efikasnijeg uključivanja u procese evropskih integracija

Obuke za zaposlene u Gradskoj upravi

Dugoročni cilj obuka je jačanje kapaciteta Gradske uprave grada Beograda za korišćenje fondova EU, čija će dostupnost rasteretiti gradski budžeti omogućiti bolji kvalitet života u Beogradu. Rad na projektima finansiranim iz IPA fondova uticaće na intenziviranje međunarodne saradnje i pokretanja brojnih aktivnosti u partnerstvu sa gradovima i regionima iz država članica EU.

Program obuka sačinjen je na osnovu analize potreba i ima za cilj da u svakom sekretarijatu postoji optimalan broj zaposlenih obučenih za evropske poslove i primenu EU standarda i propisa koji se odnose na lokalne samouprave.

 

Електронски регистар удружења