Finansiranje projekata

U cilju podrške aktivne uloge civilnog sektora u javnom životu Beograda, Agencija raspisuje godišnji konkurs za finansiranje projekata organizacija civilnog društva registrovanih na teritoriji grada Beograda.

Finansiranje projekata

Podrškom organizacijama civilnog društva  Agencija igra aktivnu ulogu u društvenom, privrednom i kulturnom životu Beograda. U razvoju građanskog društva i implementaciji procesa pristupanja EU Agencija pruža mogućnosti izrade sistemskih, institucionalnih i razvojnih rešenja za podršku procesu evropskih integracija, kroz unapređivanje novih partnerstava i mreža između organizacija civilnog društva, kao i kroz razmenu ideja i iskustava u radu ovih udruženja, a samim tim i kroz saradnju sa nadležnim organima Gradske uprave, učiniće se značajan napredak u procesu priključenja Evropskoj uniji.

Електронски регистар удружења