Obuke za predstavnike udruženja

Agencija redovno sprovodi obuke namenjene zaposlenima i aktivistima u civilnom sektoru.

Obuke za predstavnike udruženja

Ciljevi obuke su podizanje kapaciteta udruženja u pisanju projektnih predloga, kako bi im se omogućile veće šanse za pristup donatorskim sredstvima, kroz unapređenu saradnju sa lokalnom zajednicom, komunikaciju sa ključnim partnerima - institucijama i donatorskim organizacijama.

Poseban akcenat je stavljen na jačanje veštine lobiranja kao i na pripremu projektne dokumentacije za konkurisanje za dodelu sredstava na javnim konkursima grada Beograda.

Електронски регистар удружења